Kategórie

Ako reklamovať

 • Na všetok tovar zakúpený na e-shope piranha.sk sa vzťahuje zákonná záruka 24 mesiacov.
 • Záručnú dobu nezamieňajte so životnosťou výrobku , ktorá môze byť vyčerpaná ešte pred uplynutim zákonnej 2 ročnej lehoty , napriklad nadmernou záťažou , alebo použitim výrobku v rozpore s jeho určenim.
 • Reklamácie sú riešené podľa platnej legislatívy SR resp. platnej novely Obchodného zákonníka SR.
 • Pred zaslaním reklamácie sa uistite, že tovar bol zakúpený vo firme Medeia s.r.o (viď hlavičku pokladničného bločku a faktúry).

Všeobecné zásady pre uplatnenie záruky:

 • pred prvou jazdou na Vašom novom bicykli je nutné odborné nastavenie a kontrola skrutkových spojov. Túto operáciu doporučujeme prenechať odbornému servisnému stredisku
 • záruka sa vzťahuje na vadný materiál, ďalej na nedokonalé dielenské spracovanie
 • záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté nesprávnym a neodborným zaobchádzaním zo strany zákazníka, na poškodenie vzniknuté nepredvídanými okolnosťami, na poškodenie vzniknuté pri pádoch, na poškodenie vzniknuté zanedbaním kontroly technického stavu
 • záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie jednotlivých dielov prevádzkou (špalíky bŕzd, plášte, prevodníky, pastorky, reťaze a pod.)
 • záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nevhodným skladovaním
 • povinnosťou zákazníka je dostaviť sa krátko po zakúpení bicykla (asi po najazdení 80 km) ku zoradeniu (prehliadke) bicykla do špecializovaného servisu. Táto prehliadka nie je bezplatná! Ak sa zákazník nedostaví k tomuto zoradeniu, záruka na vady spôsobené v dôsledku nezoradenia zaniká
 • predávajúci nie je zodpovedný za akékoľvek zranenie zavinené nedostatočným zoradením bicykla, alebo nesprávnou údržbou
 • reklamácie, ktoré majú charakter odstrániteľnej vady, sa riešia výmenou súčiastok, alebo ich opravou. Bicykel používajte na účel, na ktorý bol určený.

V prípade uplatnenia reklamácie postupujte prosím dole uvedeným spôsobom:

 • Reklamovaný tovar zabalte do balíka tak, aby nedošlo prepravou k jeho poškodeniu a priložte:

  • Originál našej faktúry
  • Kópiu bločku o zaplatení
  • Záručný list
  • Napísanú informáciu popisujúcu vadu výrobku, poprípade v ktorej časti sa reklamovaná vada nachádza a ako sa prejavuje.
  • Kontaktné údaje na Vás, tzn. e-mail, poprípade telefónne číslo, ak došlo od doby objednávky k ich zmene.
  • Pri absencii týchto dokladov nemôže byť reklamácia kladne vybavená.
 • Takto pripravenú zásielku s označením REKLAMÁCIA pošlite Ten Expresom tel.: 18181 , e-mail : objednavky@ten-expres.sk , ako obyčajný balík, alebo obchodný balík bez dobierky na adresu:

  Medeia s.r.o.
  K Cintorínu 51
  010 04 Žilina

Po obdržaní reklamácie Vás budeme v zákonnej lehote maximálne do 30 dní informovať (e-mailom/telefonicky) o posúdení reklamácie a návrhu na jej riešenie.

V prípade posúdenia reklamácie, ako neoprávnenej, bude tovar zaslaný späť kupujúcemu s vyrozumením o zamietnutí reklamácie a jeho zdôvodnením. V prípade nesúhlasu kupujúceho so zamietnutím sa reklamácia rieši podľa platných zákonov SR.

Vrátenie tovaru

Rozumieme, že ste si tovar nemohli osobne pozrieť a vyskúšať, preto nám ho môžete kedykoľvek do 14 dní vrátiť bez udania dôvodu.

Tovar nám zašlite späť v nepoškodených originálnych obaloch spolu s dokladom o nákupe. Tovar nesmie byť používaný a nesmie niesť znaky akéhokoľvek poškodenia. Takýto tovar nám zašlite poštou, alebo kuriérskou spoločnosťou na našu adresu a zabalťe ho tak aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Vrátený tovar neposielajte späť na dobierku - nebude našou spoločnosťou prevzatý. Späť Vám vrátime Vami uhradenú čiastku. Dovolujeme si Vás upozorniť, že náklady na dopravu pri zaslaní tovaru k nám späť hradí kupujúci podľa zákona č. 102/2014 Z. z.


*6

Kliknite si na pridružené weby


Zefal

Prowell Sport Design

Zefal

Košík  

Žiadne produkty

0,00 € DPH
0,00 € Spolu

Ceny s DPH

Pokladňa

Výrobcovia